Phân hữu cơ

Phân hữu cơ vi sinh tự nhiên nguyên chất 100% như. Phân trùn quế, phân dơi, phân dế, phân ruồi lính đen. Dùng làm phân bón cho mọi loại cây trồng, giúp cho đất màu mỡ, tơi xốp. Phục hồi hệ vi sinh vật trong đất. Mọi thông tin vui lòng liên hệ Mr Thuận 09382 09381

Showing all 5 results