Ruồi lính đen

Trang trại côn trùng chuyên cung cấp trứng ruồi lính đen giống. Chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật nuôi ruồi lính đen từ A – Z để bà con chăn nuôi thành công. Khai thác ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn chăn nuôi hiệu quả. Mr Thuận 09382 09381

Showing all 5 results