Chim cút

Trại Chim Cút Giống Cần Thơ. Hướng dẫn kỹ thuật và kinh nghiệm nuôi cút thả vườn. Mô hình chăn nuôi khép kín giảm 80% chi phí thức ăn công nghiệp. Nuôi chim cút sạch thả vườn bằng các loại côn trùng. Mr Thuận 09382 09381

Showing all 7 results