Trùn quế

Trùn quế là nguồn thức ăn cao cấp cho vật nuôi. Chi phí đầu tư rẻ và chỉ một lần để khai thác mãi mãi. Điều kiện cần có là phân bò hay động vật ăn cỏ. Trang trại chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật nuôi cho bà con – Mr Thuận 09382 09381

Showing all 4 results